Digitalno šaljite i primajte preporučenu poštu

ePreporuka – kvalificirana usluga elektroničke preporučene dostave Hrvatske pošte

Hrvatska pošta uvela je novu uslugu digitalnog slanja preporučenih pošiljaka. ePreporuka je kvalificirana usluga elektroničke preporučene dostave i dostupna je u sklopu servisa ePošta. Aktiviranjem nove usluge sve fizičke i pravne osobe mogu primati i slati preporučene pošiljke digitalnim putem. ePreporuka ima isti pravni učinak kao i dostava preporučene pošiljke na fizičku adresu.

Osim što je dostupna od 0 do 24 sata, usluga ePreporuka nudi brojne prednosti korištenja:

  • Brže poslovanje
  • Smanjenje troškova
  • Bez čekanja u redu
  • Digitalna povratnica
  • Razmjena dokumenata uz visoku razinu sigurnosti

Nova usluga nastala je provedbom dvogodišnjeg projekta eDelivery u kojem su sudjelovali Hrvatska pošta, Ministarstvo pravosuđa i uprave te informatička tvrtka Sedam IT, koja je razvila sve potrebne softverske komponente. Usluga ePreporuka certificirana je u skladu s eIDAS uredbom Europske unije, koja se odnosi na elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu.

Svi zainteresirani za više informacija i aktivaciju usluge mogu pročitati letak ili se obratiti Hrvatskoj pošti mail adresu prodaja@posta.hr.