Vanjski plašt / Outer Rim

Pažljivo pogledaj kako se crta ovca. Nacrtaj ju u svoju putovnicu!

Look carefully at how the sheep is drawn. Draw it in your passport!